Seerat un Nabi

Seerat un Nabi

De Heilige Profeet (ﷺ) (Sallallaahoe Alaihy wa sallam) (Allah’s zegen en vrede zij met hem) is een bijzondere boodschapper van Allah. Het lichaam van De Profeet (ﷺ) was helemaal verlicht, hierdoor had hij geen schaduw. De Profeet (ﷺ) is in kwaliteiten en eigenschappen met niemand vergelijkbaar. In elk lichaamsdeel vinden wij, de uiting van Allah. Allah (Djelle Djelaaloehoe) heeft de Geliefde van Hem zo bijzonder gemaakt, dat zo een persoonlijkheid er nooit voor hem was en na hem tot de Laatste Dag er ook niet zal zijn.

In de lessen van het vak Seerat-un-Nabi wordt geprobeerd een beschrijving te geven van de bijzondere eigenschappen en de positie van de Heilige Profeet Mohammed (ﷺ).
Er zal worden aangevangen met de periode voor de geboorte van De Profeet (ﷺ). Dit om aan te geven hoe de situatie in die tijd was. Het avontuur van Abrahah en zijn dialoog met Abdul Muttalib, de geboorte van De Profeet (ﷺ) en zijn opgroeien als wees, de omgeving waarin hij opgroeide, zijn reis met Abu Talib, zijn huwelijk en de eerste openbaring komen aan de orde bij dit vak. Tevens zullen de 11 vrouwen van De Profeet (ﷺ) en hun rol aan de orde worden gebracht. De opeenvolgende gebeurtenissen, de zware taak van De Profeet (ﷺ) en zijn Sahaabah (metgezellen) zullen in de tijd worden geplaatst. Het gedurende jaren in conflict te zijn met zijn stam, de sociale boycot daarvan en het conflict dat daaruit voortkwam en dientengevolge het zich anders opstellen van De Profeet (ﷺ) ten opzichte van zijn stam zullen worden toegelicht.

Zijn miraadj, zijn hidjrah (migratie) naar Madinah en de groei van de islam tot en met de bevrijding van Makkah zal worden behandeld. Ook zullen de verlossende Umrah en De Profeet (ﷺ) zijn afscheids Hadj, zijn ziekte en zijn overlijden worden verhaald. Zijn wonderen verricht in zijn leven worden ook aan de orde gesteld. En er wordt aangegeven hoe de Sahaabah zich hierna gedroegen. De wijze woorden van De Profeet (ﷺ) en zijn gedrag onder de verschillende omstandigheden worden in de lessen afgewisseld met de aantal talloze mensen die hij ontmoette in zijn 63 jaar hier op deze aarde, en de reacties van de verschillende mensen daarop. Het moge duidelijk zijn dat de geliefde Profeet (ﷺ) niet een gewoon mens is als ons. Hij is de leider van de Profeten, de Geliefde van Allah en de Pleiter op de Dag des Oordeels.

Sallal laahoe alaika ya rasulallaah wa sallam alaika ya habieballah.

Scroll naar boven