Aqiedah

Aqiedah

Aqiedah is geloofsleer. En alhier de Aqiedah van Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah. Vele onderwerpen komen hierbij aan de orde zoals “Wat is Islam?” Een vertaling uit Sahieh Bugaariy en Muslim overgeleverd door Sayyidunaa ‘Abdullah bin ‘Umar stelt: “De Islam is gebaseerd op vijf zaken: getuigen dat er geen god is dan Allaah (ﷻ) en dat Mohammed (vrede zij met Hem) Zijn dienaar en boodschapper is, het onderhouden van het Gebed, het geven van de Zakaat, de bedevaart en vasten tijdens de maand Ramadan.”

Het zijn de fundamenten “de vijf zuilen van de Islam” genoemd die elke moslim moet verrichten. Deze fundamenten zijn beschreven in de bovenstaande Hadieth en in de onderstaande Hadieth staan de fundamenten op volgorde van belangrijkheid. In Sahieh Muslim wordt verhaald dat Sayyidunaa ‘Umar (RadiyalLaahu ‘anhu) overlevert dat de aartsengel Djibraa-iel (Allaah’s vrede zij met Hem) bij de Heilige Profeet (vrede zij met Hem) in menselijke gedaante kwam en vroeg: “O Heilige Profeet, Vertel me over de Islam.”

De Heilige Profeet (vrede zij met Hem) antwoordde: “
1. Getuigen dat er geen god is behalve Allaah (ﷻ) en dat Mohammed (vrede zij met Hem) Zijn dienaar en Gezondene is,
2. Onderhouden van het Gebed,
3. Geven van de Zakaat,
4. Vasten tijdens de maand Ramadan,
5. De Hadj verrichten indien je ertoe in staat bent.”

Op deze wijze wordt via de Arabische teksten met Nederlandse verklaring duidelijk gemaakt wat waaronder wordt verstaan. Zo komen ook andere onderwerpen aan de orde die onderstaand worden opgesomd om u een beeld te geven van wat in het vak aan de orde komt. Iemaan, het geloven in Allaah (ﷻ) en de essentiële eigenschappen van Allaah (ﷻ), de Verhevene, de Engelen, de Heilige boeken van Allaah (ﷻ), de boodschappers van Allaah (ﷻ), de dag des oordeels, de wederopstanding en het lot.

Elk van deze onderwerpen zullen in overeenstemming met de leer van de Heilige Qur’aan, de Sunnah van de Heilige Profeet (vrede zij met Hem) en de geloofsleer van de Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah worden behandeld. Daarbij wordt stilgestaan bij termen als Tauwhied, Shirk, Ta’ziem, ‘Ibaadah. Er zal ook aandacht worden besteed aan Djinn en hoe om te gaan met de Indjiel. De positie van de metgezellen (Sahaabah) en in het bijzonder de vier Gulafaa (30 jaar Gilaafat) en de zes Sahaabah daarna, tezamen “Al-‘Asharah al-Mubash-sharah” genoemd, en de familie (Ahl-ul Bait) van de Heilige Profeet (vrede zij met Hem) worden belicht. Deze beschrijving beoogt niet compleet te zijn maar een indruk te geven van wat er onder het vak Aqiedah onder meer wordt behandeld.

Scroll naar boven