Opleiding

 

Algemeen

 

Voor wie?

Basisstudie Islam is voor iedereen vanaf 12 jaar die wil leren over de Islamitische basisprincipes. De opleiding is een mix van theorie, praktijk (bv. Hoe verricht ik het gebed?), dialoog en leergesprekken. Het is laagdrempelig en je hebt geen specifieke voorkennis nodig. De opleiding is Nederlandstalig.

 

Leslocatie Den Haag, Amsterdam of Almere

De lessen vinden plaats op 3 les locaties

– Jamia Madinatul Islam te Den Haag

– Madrasah Aleemiya te Amsterdam

– Moskee Ar-Raza te Almere

 

Studiebelasting en kosten

De opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 34 weken:

• 3,5 uur p/w les

• gemiddeld 7,5 tot 10 uren p/w voor zelfstudie en huiswerk

• lesgeld: € 20,- per maand

• boekenpakket: € 50,- eenmalig.

 

Toetsing

Je wordt tussentijds schriftelijk en mondeling getoetst.

Wanneer je alle toetsen succesvol hebt afgerond dan ontvang je een certificaat van Jamia Madinatul Islam.

 

Start in Jamia Madinatul Islam

 • Elke vrijdag van 18:30 uur tot 22:00 uur
 • Uw docent: Hazrat Maulana Haaries Misbahi.
 • Leslocatie: Jamia Madinatul Islam, Hendrik van Deventerstraat 43 te Den haag
 • Er kan niet meer worden aangemeld!

Start in Madrasah Aleemiyah

 • Elke vrijdag van 18:30 uur tot 22:00 uur
 • Eerste lesdag: vrijdag 19 januari 2024
 • Uw docent: Hazrat Maulana Anas ur Rehman Misbahi en Qari Abdoerrahiem Kerpens
 • Leslocatie: Madrasah Aleemiyah, Kraaiennest 125, 1104 CH te Amsterdam. Via ingang achterzijde
 • Voor meer informatie neem dan contact op met:
  • Qari Abdoerrahiem Kerpens: 06 45380960
 • Aanmelden via: https://forms.gle/s3NnY5R2GdYUUEFSA

Start in Moskee Ar-Raza

 • Elke maandag van 18:30 uur tot 22:00 uur 
 • Eerste lesdag maandag 15 januari 2024
 • Uw docenten:
  • Hazrat Mufti Hafeez ur Rahman Misbahi
  • Hazrat Maulana Naushaad Ali
  • Hafiz Qari Shafie Madhar
  • Hafiz Qari Muhammad Idjaz Sahebdien
  • Zuster Tayyibe 
 • Leslocatie: Moskee Ar-Raza, Edvard Munchweg 2, 1328 MA te Almere
 • Aanmelden via: https://forms.gle/nJjMV6gWjXA4uVBJA
 • Voor meer informatie neem dan contact op met:
  • Hafiz Qari Shafie Madhar: 06 81898875
  • Hafiz Qari Idjaz Sahebdien : 06 21840200

 

Maximaal 50 studenten beschikbaar voor het schooljaar 2023/2024

Wat ga je leren?

Basis Aqaid

De focus ligt hier op de Soennitische geloofsleer.

Wat zijn de beginselen van Aqaid?

Basis Sirat

Je maakt in hoofdlijnen kennis over het leven en Nobele leer van Allah’s Gezant, Mohammed (vrede zij met Hem)

Basis Fiqh

Je leert de basis van de 5 zuilen door middel van vraag en antwoord.

Aangevuld met praktijklessen. En je memoriseert de 6 geloofsbelijdenissen.

Basis Arabisch

Kan je nog geen Koran lezen, dan ga je werken aan je Arabische leesvaardigheid. Je gaat een start maken met de Qaida.

Kan je al Arabisch lezen, dan ga je aan de slag met je Arabische taalvaardigheid. Je leert eenvoudige zinnen spreken, schrijven en begrijpen.

Koran leesvaardigheid

Leerdoelen


Basis Aqaid: 

De student:

 • Kan in hoofdlijnen verschillende opvattingen van de soennitische geloofsleer beschrijven;
 • Is in staat om deze opvattingen te vergelijken en te waarderen;
 • kan een onderscheid maken tussen de soennitische geloofsleer en de sektarische verschillen en twistpunten;
 • Is in staat om verschillende grondbegrippen die in de islamitische theologie ter sprake komen te beschrijven;
 • Kan enigermate complexe theologische argumentatie analyseren;
 • Heeft een goed begrip ontwikkeld over de interpretatie van bepaalde religieuze bronteksten.

Basis Sirat

De student:

 • Kan de oorzaken, gevolgen en de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in het leven van Allāh’s Gezant ﷺ in eigen woorden duidelijk benoemen en beschrijven;
 • Is in staat om een uitleg te geven over welke rol de gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de biografie van Allāh’s Gezant ﷺ hebben gespeeld;
 • kan belangrijke gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen die van belang zijn voor de gebeurtenissen en onderwerpen aan de hand van een tijdbalk ordenen;
 • Is in staat om de gebeurtenissen en onderwerpen in de juiste tijdvak en periode van zijn leven plaatsen;
 • Kan de authentieke levensgeschiedenis  van Allāh’s Gezant ﷺ onderscheiden van anekdotes die over zijn leven zijn gefabriceerd;
 • Kan een analyse maken wat met betrekking tot de leerstof is veranderd, gelijk gebleven, verslechterd of in het oude teruggevallen is ten opzichte van het heden.

Koran leesvaardigheid

De student:

 • Is in staat om de laatste tien soera’s van de Koran en de Fātiha Sharīf foutloos te reciteren; 
 • Is in staat om doelgericht analytische naar het Arabisch te luisteren en kan recitatiefouten snel opmerken;
 • Is bewust van je eigen spraakorgaan en van elke klank die u uitspreekt.
 • Heeft een zeer basale kennis van de schrift- en klankleer van het Koranisch Arabisch;
 • Heeft nu een enorme boost in je zelfvertrouwen gekregen.

Basis Arabisch (leesvaardigheid)

De student:

 • Is in staat om de Koran en het Arabische geschrift met de vocaaltekens te lezen, voorlezen, schrijven en op je eigen manier te translitereren;
 • Heeft een zeer basale kennis van de schrift- en klankleer van het Koranisch Arabisch;
 • Kan nu de vervolgcursus Nāżirat ‘l Qurān volgen, waarin je onder begeleiding van een mentor de hele Koran met de Tajwīd-regels  leert uit te lezen.

Basis Arabisch (taalvaardigheid)

De student:

 • krijgt laagdrempelige inleiding van het Arabisch;
 • legt de focus ligt op taalvaardigheid, dus niet op grammatica;
 • kan basale Arabische woorden en zinnen schrijven, verstaan en spreken;
 • Legt de focus op begrijpend lezen;

Basis Fiqh

De student:

 • Is in staat om de zes geloofsbelijdenissen (kalima’s) uit het hoofd op te zeggen;
 • Heeft algemene kennis en begrip van de islamitische beginselen, geloofsleer en geloofspraktijk en kan die in het dagelijkse leven toepassen en uitvoeren;
 • Kan vragen van je geloofsgenoten en van de samenleving die aan het islamitische geloof gesteld worden, met betrekking tot verschillende thema’s en disciplines op een verantwoorde wijze beantwoorden;
 • Is in staat om de verworven kennis op een (pedagogische) didactische verantwoorde wijze over te brengen door zelf catecheselessen voor te bereiden en te doceren.

Literatuur

Basis Aqaid: 

Boek: Qānūne Shariyʿat, deel 1

Auteur: Sheikh Shams ‘l Dīn Aḥmad Ja’farī Rizwī Jaunpūrī (1905/  1322  – 1981/ 1 1402)

Vertaling: De Canon van de Sharia

Basis Sirat 

Boek: Onze Meester Mohammed, de Gezant van Allah (vrede zij met Hem)

Basis Fiqh

Boek: Anware Shariat

Auteur: Moefti Jalaluddin Amjadi

Vertaald: Sheikh Anas ur Rahman Misbahi

Koran leesvaardigheid

Boek: Basis Tajwid en memorisatie

Basis Arabisch (leesvaardigheid)

Boek: Noorani Qaida

Auteur: Sheikh Fateḥ Muḥammad Pānīpatī

Basis Arabisch (taalvaardigheid)

Boek: Minhāj ‘l ʿArabiyyah deel 1

Auteur: Al Sayyed Nabī Hyderabadī


Vervolgopleiding

De inhoud is verbeterd en hierdoor sluit het beter aan bij de specialistische opleidingen Alim (incl. Imam) en de Basisstudie Islam Intermediate.

Praktische informatie

Je bent in het bezit van een goedwerkende laptop en/of tablet. 

Scroll naar boven