Procedure toewijzing tarawieh

Procedure toewijzing tarawieh

Procedure
Jamia Madinatul Islam stuurt al vele jaren Huffaaz-i-Kiraam naar diverse Moskeeën in Nederland en ook, met enige regelmaat, naar het buitenland toe om voor te gaan tijdens de Tarawieh gebeden in de heilige maand Ramadan. Jamia doet dit zorgvuldig en in overleg met de Huffaaz-i-Kiraam, Moskeeën en ook de docenten.

JMI onderhoudt contact met de Huffaaz-I-Kiraam
Jamia onderhoudt het contact met de Huffaaz-i-Kiraam. Dat houdt in het bespreken van de wensen van de Huffaaz-i-Kiraam, het bespreken van een roulatiesysteem van de Huffaaz-i-Kiraam en de toewijzing van een Hafiz aan een Moskee. In nauw en intensief overleg met de Huffaaz-i-Kiraam wordt ruim van te voren besproken wat de voorkeuren en wensen zijn van de Huffaaz. Jamia probeert zoveel mogelijk aan de wensen van de huffaaz te voldoen. Voorafgaand aan de heilige maand Ramadan wordt de Huffaaz  i Kiraam de mogelijkheid geboden om zoveel mogelijk op locatie zich voor te bereiden op het Tarawieh gebed.

JMI onderhoudt het contact tussen moskee en huffaaz
Jamia streeft ernaar om tussenpersoon te zijn tussen de Moskee en de Hafiz. Jamia neemt dan ook die verantwoordelijk voor haar rekening. Hiermee trachten wij enige verwarringen te voorkomen. Een Moskee mag altijd een Hafiz rechtstreeks benaderen, echter de formele procedure loopt via Jamia Madinatul Islam. De Moskee doet een aanvraag voor een Hafiz per mail en heeft de mogelijkheid haar wensen te uiten. Jamia zal deze wensen weer bespreken met de Huffaaz-i-Kiraam. Een Moskee dient ten alle altijd een aanvraag te doen voor een Hafiz.

De verdeling van de Hufaaz-I-Kiraam
Uiteindelijk bepaald Jamia, in overleg met de Hafiz en docenten, aan welke moskee toewijzing van een Hafiz plaatsvindt. Het streven en ambitie is om alle aanvragen te honoreren. Op dit moment kunnen we hier nog niet aan voldoen, maar In sha Allah binnen afzienbare tijd wel.

Ahle Sunnat Wal Djamaat
Jamia Madinatul Islam is een Ahle Soennat Wal Djamaat opleidingsinstituut.  Alleen Moskeeën of Islamitische organisaties die ook de Ahle Soennat Wal Djamaat Aqidah volgen, kunnen Jamia Madinatul Islam contacteren.

Samenvatting van de procedure

  • Met betrekking tot, toewijzen van een Hafiz ,voor het Tarawieh gebed is Jamia contactpersoon voor Huffaaz-i-Kiraam en Moskee;
  • Uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de heilige maand Ramadan dient de aanvraag van de moskee binnen te zijn per mail;
  • In de periode voor de bevestiging heeft Jamia contact met de Moskee en Huffaaz-i-Kiraam om de definitieve details bespreken en vast te leggen;
  • Uiterlijk 1 à 2 maand(en) voor de heilige maand Ramadan stuurt Jamia een bevestiging naar de Moskee. Daarin zal dan worden vermeld of de Moskee een Hafiz krijgt toegewezen of niet. Bij toewijzing zal ook worden doorgegeven wie de Hafiz is die voor zal gaan tijdens de Tarawieh gebed.

Contact
Heeft u de wens om een Hafiz te ontvangen om voor te gaan in het Tarawieh gebed? Neemt u dan contact met ons op via info@jamiamadinatulislam.nl .

 

Goda Hafiz,
Het Bestuur

Scroll naar boven