Religieuze Raad

Jamia Madinatul Islam kent een Religieuze Raad, die tot taak heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent diverse (geloofs)zaken waaronder ­begrepen maar niet beperkt tot het aanstellen van leraren, het vaststellen van het lesprogramma en de leermiddelen/materialen, het vaststellen welke ­gastsprekers en schriftgeleerden een lezing mogen houden en het aanstellen van docenten. Het bestuur zal met deze adviezen ernstig rekening houden in de verdere besluitvorming en implementatie van het met deze adviezen beoogde.

De Religieuze Raad bestaat uit drie leden:

MS.

Mufti Shafiq ur Rehman Misbahi

Religieuze Raad
QA

Hazrat Allama Qamruzzaman Azmi

Religieuze Raad
QKM

Qari Khair Muhammad Chisti

Religieuze Raad

Hadji Mohammed Aslam

In Memoriam

Hazrat Allama Shahid Raza

In Memoriam
Scroll naar boven