Opleiding -

Algemene omschrijving

Na het instroomjaar kan de student deelnemen aan een 4-jarige Imam opleiding. Deze Imam opleiding maakt de student competent om vooral de praktische kant van het Imam-schap uit te kunnen oefenen. Denk hierbij aan activiteiten zowel binnen de moskee (voorgaan in het gebed, uitvoeren van de djummah (vrijdaggebed) rituelen en leiden van religieuze bijeenkomsten) als buiten de moskee (begeleiden van lezingen, islamitische diensten, feesten, vieringen en overige bijeenkomsten).

De Imam opleiding is speciaal ontwikkeld om de student in staat te stellen om een zeer gewaardeerde en respectabele positie binnen de maatschappij in te nemen. In een 4-jarige traject zal de student geleidelijk aan vakken aangeleerd krijgen. De opleiding is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. Het praktijk gedeelte zal voor de vrouwen anders worden ingevuld. Binnen deze 4 jaar worden de studenten intensief begeleid met aan de ene kant een literaire studie en aan de andere kant praktijk colleges. Ook zullen er stages worden gelopen bij  moskeeën. Na het afronden van deze 4 jaar is de student competent om te dienen als Imam in de moskee.

Vakken
De te doceren vakken zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Vakken als Tadjwied, Surah’s reciteren uit de Qur’aan, NAHW, Sarf, Aqiedah, Fiqh, Sirah, Arabisch, Urdu en als rode draad Ethiek zullen deel uitmaken van de opleiding. Hadieth zullen gaande de opleiding ook aan bod komen. Evenals het lopen van stages.

Leerdoelen en competenties
Na afronding van de opleiding tot Imam is de student voorbereid om de Imam rol in de moskee te kunnen vervullen. Naast de individuele behoefte, die per moskee verschillend kan zijn, kan de student:

 • Voorgaan in de dagelijkse gebeden inclusief Djummah, Eid ul Fitr, Eid ul Adha en het Djanazaah gebed
 • Toespraken houden (in het Nederlands) en de Gutbah op het Djummah gebed
 • Basaal Arabische teksten lezen en begrijpen
 • Met behulp van hulpmiddelen betekenissen opzoeken

Ook zal de student worden gecoacht op de volgende competenties:

 • Overtuigend kunnen spreken
 • Zelfstandigheid
 • Sociaal gedrag
 • Luisteren
 • Inlevingsvermogen
 • Standvastigheid
 • Betrokkenheid
 • Geduld

Toetsing
De examinering bestaat uit een schriftelijke en mondelinge overhoring. De mondelinge overhoring vindt plaats door een externe examinator. De schriftelijke overhoring geeft de student inzicht in de eigen voortgang van de studie.Tussentijds worden kleine schriftelijke overhoringen gemaakt om de student(e) een beeld te geven en te begeleiden in het opdoen van zijn/haar kennis. Er zijn onderbrekingen door schoolvakanties, Ramadan en islamitische feestdagen. Halverwege de cursus en aan het eind van de cursus wordt de opgedane kennis getoetst middels schriftelijke examens.

Onderwijsmethode
De stof wordt klassikaal doorgenomen, waarbij de docent de gelezen stof uitlegt en de cursist in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen. Elke les krijgt de cursist van de docent huiswerk mee die de volgende les moet worden ingeleverd of zijn doorgenomen ter voorbereiding op de nadere behandeling. De cursist leert de betreffende terminologie, bewoordingen en op welke wijze de stof moet worden geformuleerd. Ook worden tussentijds toetsen afgenomen.

Studiebelasting
Naast het volgen van de lesuren is de overige studiebelasting 12 uur per week.

Lesdagen en lestijden
De lestijden en lesdagen worden zo mogelijk ook aangepast op de behoefte van de studenten. Exacte lestijden wordt vooraf maar binnen de bloktijd van 17:00 tot 22:30 uur vastgesteld.

Toelatingseisen
Behorend tot de Ahle Sunnah Wal Djamaat. Basiscursus Islam hebben voltooid. Minimale leeftijd 16 jaar. De Qur’aan kunnen lezen. Redelijke beheersing van de Nederlandse taal. 3G’s: Gemotiveerd, Gedreven en Gedisciplineerd.

Stage opdracht
De studenten van Jamia Madinatul Islam worden door competentiegericht onderwijs zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomstig werkveld. Tijdens de opleiding is het belangrijk om ervaring op te doen in een moskee of een maatschappelijke instelling. In het 3e studiejaar dient  de student een stage opdracht te volgen. Jamia Madinatul Islam zal bemiddelen bij het vinden van een geschikte stageplaats.

Vrijwillige bijdrage
Jamia Madinatul Islam streeft ernaar om in de toekomst de lessen geheel gratis te kunnen verzorgen. Op dit moment is Jamia Madinatul Islam wel afhankelijk van onder andere donaties en giften.

Boeken
De boeken die voor deze cursus worden gebruikt zijn: Tadjwied voor Beginners, de Qur’aan, Arabic Course deel 2. Ook zullen de nodige arabische boeken worden behandeld. De gehele Imam opleiding zal de komende jaren worden beschreven zodat het voor eenieder duidelijk gaat worden wat wordt gedoceerd en wanneer en wat de opleiding in zich heeft. Als er behoefte, plaats en gelegenheid voor is zal ook Urdu deel 2 tot en met 6 worden gedoceerd. Al gaan de gedachten uit om de taalcursussen ook separaat aan te bieden. Nadere informatie over de te gebruiken boeken is te vinden onder de pagina bibliotheek.

 

Scroll naar boven