Opleiding

 

Algemene omschrijving

Na de 4-jarige Imam opleiding kan de student deelnemen
aan een 4-jarige Aliem-E-Dien opleiding.

De Aliem-e-Dien opleiding is momenteel nog niet omschreven
wat waar wanneer en hoe zal worden onderwezen. Een onderwijs ontwikkelgroep
gaat daar aan werken. De richtlijnen daarvoor worden daarvoor momenteel in
kaart gebracht. Een of meerdere docenten zullen participeren in deze onderwijs
ontwikkelgroep. Ook zal vanuit het bestuur aan deze groep ondersteuning worden
geleverd.

De Aliem-e-Dien opleiding is speciaal ontwikkeld
om de student in staat te stellen om een zeer gewaardeerde en respectabele
positie binnen de maatschappij in te nemen. In een 3-jarige traject zal de
student geleidelijk aan vakken aangeleerd krijgen. De opleiding is toegankelijk
voor zowel mannen als vrouwen. Het praktijk gedeelte zal voor de vrouwen anders
worden ingevuld. Binnen deze 3 jaar worden de studenten intensief begeleid met
aan de ene kant een literaire studie en aan de andere kant praktijk colleges.
Ook zullen er stages worden gelopen bij  moskeeën. Na het afronden van
deze 3 jaar is de student competent om te dienen als Imam in de moskee.

Vakken
De te doceren vakken zijn zowel theoretisch als praktisch
van aard. Vakken als Tadjwied, Surah’s reciteren uit de Qur’aan, NAHW, Sarf,
Aqiedah, Fiqh, Sirah, Arabisch, Urdu en als rode draad Ethiek zullen deel
uitmaken van de opleiding. Hadieth zullen gaande de opleiding ook aan bod
komen. Evenals het lopen van stages.

Leerdoelen en competenties
Na afronding van de opleiding tot Aliem-E-Dien is de
student voorbereid om de Aliem rol in de moskee te kunnen vervullen. Naast de
individuele behoefte, die per moskee verschillend kan zijn, kan de student:

 • Voorgaan
  in de dagelijkse gebeden inclusief Djummah, Eid ul Fitr, Eid ul Adha en
  het Djanazaah gebed
 • Toespraken
  houden (in het Nederlands) en de Gutbah op het Djummah gebed
 • Basaal
  Arabische teksten lezen en begrijpen
 • Met
  behulp van hulpmiddelen betekenissen opzoeken

Ook zal de student worden gecoacht op de volgende
competenties:

 • Overtuigend
  kunnen spreken
 • Zelfstandigheid
 • Sociaal
  gedrag
 • Luisteren
 • Inlevingsvermogen
 • Standvastigheid
 • Betrokkenheid
 • Geduld

Toetsing
De examinering bestaat uit een schriftelijke en mondelinge
overhoring. De mondelinge overhoring vindt plaats door een externe examinator.
De schriftelijke overhoring geeft de student inzicht in de eigen voortgang van
de studie.Tussentijds worden kleine schriftelijke overhoringen gemaakt om de
student(e) een beeld te geven en te begeleiden in het opdoen van zijn/haar
kennis. Er zijn onderbrekingen door schoolvakanties, Ramadan en islamitische
feestdagen. Halverwege de cursus en aan het eind van de cursus wordt de
opgedane kennis getoetst middels schriftelijke examens.

Onderwijsmethode
De stof wordt klassikaal doorgenomen, waarbij de docent de
gelezen stof uitlegt en de cursist in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te
stellen. Elke les krijgt de cursist van de docent huiswerk mee die de volgende
les moet worden ingeleverd of zijn doorgenomen ter voorbereiding op de nadere
behandeling. De cursist leert de betreffende terminologie, bewoordingen en op
welke wijze de stof moet worden geformuleerd. Ook worden tussentijds toetsen
afgenomen.

Studiebelasting
Naast het volgen van de lesuren is de overige
studiebelasting 12 uur per week.

Lesdagen en lestijden
De lestijden en lesdagen worden zo mogelijk ook
aangepast op de behoefte van de studenten. Exacte lestijden
wordt vooraf maar binnen de bloktijd van 17:00 tot 22:30 uur
vastgesteld.

Toelatingseisen
Behorend tot de Ahle Sunnah Wal Djamaat. Basiscursus Islam
en de Imam opleiding hebben voltooid. Minimale leeftijd 16 jaar. De
Qur’aan kunnen lezen. Redelijke beheersing van de Nederlandse taal. 3G’s:
Gemotiveerd, Gedreven en Gedisciplineerd.

Stage opdracht
De studenten van Jamia Madinatul Islam worden door
competentiegericht onderwijs zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomstig
werkveld. Tijdens de opleiding is het belangrijk om ervaring op te doen in een
moskee of een maatschappelijke instelling. In het 3e studiejaar dient  de
student een stage opdracht te volgen. Jamia Madinatul Islam zal bemiddelen bij
het vinden van een geschikte stageplaats.

Vrijwillige bijdrage
Jamia Madinatul Islam streeft ernaar om in de toekomst de
lessen geheel gratis te kunnen verzorgen. Op dit moment is Jamia Madinatul
Islam wel afhankelijk van onder andere donaties en giften.

Boeken
De boeken die voor deze cursus worden gebruikt
zijn: Noeroel Anwar, Usul al-Shashi, Sharak Nakhbatul Fitr, Al Hidaayah en
Tafsier Jalalain gedoceerd

Scroll naar boven